1. Verkennend gesprek

Tijdens een eerste verkennend gesprek bezoeken we het te verhuren onroerend goed. Samen worden de verschillende verhuurformules besproken.

 • Bespreken van een marktconforme huurprijs
 • Op basis van de laatste afrekening wordt de provisie van de algemene kosten en eventuele voorschotten op verbruik bepaald
 • Bespreking gezocht profiel van de toekomstige huurder
 • Bespreking van de verschillende mogelijkheden van duurtijd van het woninghuurcontract
 • Bespreking van de verschillende verplichtingen zoals EPC, rookmelders etc.
 • We geven u diverse tips bij het verhuurklaar maken van uw pand

2. Samenwerking

Een onroerend goed verhuren op heden is geen eenvoudige taak. De woninghuurwetgeving is van dwingende aard en dient te worden gerespecteerd. U wenst als verhuurder diverse zekerheden in te bouwen zodat u niet voor onaangename verrassingen of voldongen feiten komt te staan. Werk daarom samen met een sterk kantoor die dit proces volledig beheerst.

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst start onze machine. Bent u klaar voor de rit? Natuurlijk wordt u bij elke ondernomen stap op de hoogte gehouden.

We werken volgens het ‘geen huurder, geen kosten’ principe. We engageren ons voor het vinden van een geschikte huurder, u hoeft aan ons geen ereloon te betalen indien uw pand niet wordt verhuurd!

3. Publiciteit

 • Elke aanvraag via telefoon, e-mail,  kantoor of sociale media wordt bij ons geregistreerd. We beschikken dus steeds over een relevante en up-to-date database van zoekende kandidaat-huurder die als eerste op hoogte worden gebracht van het nieuwe aanbod. Dit is van onschatbare waarde bij elke verhuring. Deze proactieve aanpak resulteert in onmiddellijke en gerichte bezoekers aan uw pand.
 • Brede online publicatie op onze eigen website en een compleet pakket van 6 gekende immosites. Onze website is ‘full responsive’ en wordt steeds perfect aangepast weergegeven op zowel desktop, smartphone als tablet!
 • Volledige integratie met sociale media Facebook, Twitter en LinkedIn. Niet alleen wordt ons aanbod volledig op Facebook weergegeven, ook bezoek -en contactaanvragen komen rechtstreeks in ons systeem.
 • Intensieve reclame in de regionale pers
 • Ter plaatse wordt ter ondersteuning een verhuurbord en een A5 sticker met uitleg inclusief QR code geplaatst.

4. Begeleide bezoeken

De pandverantwoordelijke staat steeds in voor begeleide bezoeken. De organisatie en planning hiervan wordt door onze diensten verzorgd. Elke kandidaat krijgt na afloop van het bezoek een gedetailleerde brochure mee.

5. Rapportering en evaluatie

Ons kantoor beschikt over een duidelijk uitgewerkte online rapporteringstool. U krijgt als verhuurder bij de opstart van het dossier een email waarin u een login en paswoord ontvangt. Op onze website via ‘Eigenaarslogin’ kan u steeds al onze acties opvolgen! U heeft aldus altijd en overal toegang tot uw verhuurdossier.

6. Keuze huurder

Indien er één of meerdere kandidaat huurders zijn, worden ze gevraagd een formulier tot kandidaatstelling in te vullen. Binnen het wettelijke kader zullen we tevens de solvabiliteit van de huurder controleren. U als eigenaar heeft het laatste woord en kan dan kiezen tussen één of meerdere profielen. Indien u hierin niet het juiste profiel terugvindt, gaan we verder met de zoektocht naar een goede huurder.

7. Huurovereenkomst en plaatsbeschrijving

Na de definitieve keuze van een kandidaat-huurder, wordt de huurovereenkomst op kantoor gezamelijk ondertekend. Onze overeenkomst is sluitend en biedt garanties voor alle partijen. We stellen een zeer gedetailleerd plaatsbeschrijvingsrapport op die bestaat uit een geschreven verslag en kleurenfoto’s. Ook alle tellerstanden van de privatieve verbruiksmeters worden gefotografeerd en genoteerd in het verslag.

8. Sleutelafgifte

De huurder ontvangt de sleutels van zijn nieuwe woning na ondertekening van de plaatsbeschrijving en het voorleggen van een bewijs van waarborg, inboedelverzekering en permanente opdracht tot storting van de huurgelden.

9. Registratie en nazorg

Na ondertekening van alle documenten en de sleuteloverhandiging wordt het contract geregistreerd bij het lokale registratiekantoor. De originele huurovereenkomsten worden per post opgestuurd naar verhuurder en huurder.

Ook voor vragen naar aanleiding van indexaties, kostenafrekeningen of geschillen kan u blijvend bij ons terecht voor vrijblijvend advies.

U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]